Bê tông bù co ngót

Quy trình sản xuất bê tông bù co ngót tuân thủ các tiêu chuẩn trong và ngoài nước về các yêu cầu kỹ thuật như đối với bê tông tươi thông thường. Sử dụng phụ gia bù co ngót trong thiết kế cấp phối bê tông tươi với liều lượng tối ưu cho từng mục... Xem thêmBê tông bù co ngót

Bê tông chảy

Bê tông chảy Mô tả sản phẩm Bê tông chảy là một hỗn hợp bê tông có độ linh động cao hơn rất nhiều so với các loại bê tông trộn sẵn thông thường, chảy dễ dàng qua cốt thép dày đặc, tính lưu động cao và khả năng chống phân tầng đảm bảo cho... Xem thêmBê tông chảy

Bê tông bền sunfat

Bê tông bền sunfat là loại bê tông đặc biệt, sử dụng xi măng bền sunfat hoặc phụ gia bền sunfat. Do các cơ chế bảo vệ đặc biệt của xi măng bền sunfat hoặc phụ gia bền sunfat lên các thành phần khoáng trong đá xi măng, bê tông có khả năng kháng được... Xem thêmBê tông bền sunfat